Ana Sayfa    |    Renkli Işık Çıkışı nedir    |    Ürün Bilgileri    |    Sözlük    |    Videoları

Projektörler için Renk Parlaklığı ve Beyaz Parlaklık

Renk Parlaklığı için Kullanım Kılavuzu İndirin (PDF)

Sözlük

720p – En boy oranı 16:9 olan 1280 x 720 piksellik aşamalı geçişsiz mod. Toplam piksel sayısı 921.600.

1080p – En boy oranı 16:9 olan 1920 x 1080 piksellik aşamalı geçişsiz mod. Toplam piksel sayısı 2.073.000.

3LCD – 3 Çipli Sıvı Kristal Ekran için kullanılan kısaltma.

Primer Toplanabilir Renkler – Kırmızı, yeşil ve mavi ışık. Üç primer toplanabilir rengin tamamı %100 yoğunlukta birleştirildiğinde, beyaz ışık üretilmiş olur.

Toplanabilir RGB renk alanı – Bir renkölçer renk alanında üç renk primeri bulunur (genellikle kırmızı, yeşil ve mavi), öyle ki her bir renk primeri için CIE XYZ üçlürenk değerlerinin ağırlıklı bileşimi alınarak RGB renk alanı değerlerinden CIE XYZ üçlürenk değerleri elde edilebilir.

Siyah – Yansıtılan ışık bulunmaması hali; bir nesne ışık kaynağından tüm dalga boylarını emdiğinde oluşan renk. %100 camgöbeği, eflatun ve sarı renklendiricileri birleştirildiğinde oluşan renk, teorik olarak siyahtır. Gerçek hayattaki uygulamalarda, bu bileşim sonucunda bulanık gri veya kahverengi oluşur.

Mavi – Üç primer toplanabilir renkten biri.

Parlaklık – Bkz. "Beyaz Parlaklık".

Renk koordinatları – Bir renk diyagramındaki konumu belirten koordinatlar. Bir uyartının renk koordinatları, her bir üçlürenk değerinin toplama oranının alındığı üçlürenk değerlerinden elde edilmektedir.

Renk diyagramı – Bir üçlürenk alanı içerisindeki birim düzlemi (X+Y+Z=1 denklemi ile ifade edilen düzlem) gösteren diyagram. Belirli bir takım üçlürenk değerlerine sahip bir uyartının renk diyagramı üzerindeki konumu, mesafe göz ardı edilerek uzay başlangıcına göre yönünü temsil etmektedir.

CIE – Uluslararası Aydınlatma Komisyonu, ışık ve aydınlatma için standart ve prosedür önerilerinde bulunan uluslararası bir kuruluş.

Renkölçer – Bir renk uyartısına ait üçlürenk değerleri gibi, renk miktarlarının ölçümü için kullanılan araç.

Renk Parlaklığı – Bir projektörden renk çıkışının ölçümü. Renk Parlaklığı ne kadar yüksek olursa, renk o kadar canlı ve gerçekçi olur. Ayrıca Renkli Işık Çıkışı olarak da bilinir.

Renk Filtreleme Çarkı – 1 çipli projeksiyon sistemlerinde kullanılan 3 veya daha fazla renk filtresinden oluşan mekanik cihaz.

Dikroik ayna – 3 yönlü projeksiyon sisteminde ışığı çok sayıda ışına ayırmak için kullanılan optik cihaz. Her bir dikroik ayna belirli ışık dalga boylarını yansıtmak üzere ayarlanır, diğer dalga boylarının ise geçmesine izin verir. Örneğin, bir dikroik ayna kırmızı ışığı yansıtırken mavi ve yeşil ışığın geçip gitmesine izin verebilir.

Renk Skalası – Bir renk modeli ile belirtilebilen veya belirli bir cihaz tarafından oluşturulabilen farklı renklerden oluşan bir yelpaze.

Renkli Işık Çıkışı – Bir projektörden renk çıkışı ölçümü için IDMS 15.4 standardı. Ayrıca Renk Parlaklığı olarak da bilinir.

Renk Alanı – Renklerin uzaydaki geometrik temsili, genellikle sayı tanımlama grupları olarak gösterilebilen renk biçimlerini tanımlayan üç boyuttan oluşur, sRGB, Adobe RGB 1998 ve Pro Photo RGB renk alanları olarak gösterildiğinde tipik olarak üç ya da dört değer veya renk bileşenleri bulunur (örn. RGB ve CMYK renk modelleridir).

Renk Çarkı – Kreatif uzmanlarının kullandığı renk teorisi aracı.

Tamamlayıcı renkler – Türsüz renk oluşturmak üzere eklenerek karıştırılabilen iki renk uyartısı.

Kontrast – Bir görüntüdeki açık ve koyu alanlar arasındaki farklılık düzeyi.

Koniler – Renkleri görmeden sorumlu göz retinasındaki fotoreseptör hücreler.

Camgöbeği – Yazdırma için kullanılan işlem mürekkeplerinden biri.

CMY – Camgöbeği, Eflatun ve Sarı renklerinden oluşan çıkarılabilir renkler.

CMYK – 4 renkli ofset baskıda kullanılan bir renk modeli.

DLP – Digital Light Processing (Dijital Işık İşleme) için kullanılan kısaltma.

Skala Eşleştirme – İki ya da daha fazla renk alanına ait koordinatları ortak bir renk alanı oluşturacak şekilde dönüştürme.

Yeşil – Üç primer toplanabilir renkten biri.

ICDM – Uluslararası Gösterim Metroloji Komitesi için kullanılan kısaltma

IDMS – Bilgi Gösterim Ölçümleri Standardı için kullanılan kısaltma. Ayrıca Uluslararası Gösterim Ölçümleri Standardı olarak ta bilinir. İndirmek için şu adrese gidin: http://icdm-sid.org/

IDMS 15.4 – Renkli Işık Çıkışı Standardı

Renk tonu – Bir nesnenin temel rengi, örneğin "kırmızı," "yeşil," vb. Silindirik renk alanı ya da Renk Çarkı içerisindeki açısal konumu ile ifade edilir.

ICC – Uluslararası Renk Birliği, ICC profil özelliklerinden ve renk yönetim mimarisinden sorumlu endüstriyel kurum.

Ishihara – Bir renk körlüğü testi.

K – Toplu fotomekanik baskı işlemlerinde kullanılan siyah mürekkep, CMYK kısaltmasında siyahı temsil eder, RGB kısaltmasındaki mavi "B" ile karışmaması için bu şekilde kullanılır.

Kelvin (K) – Renk sıcaklığı ölçü birimi.

Lumen – Bir kaynak tarafından emilen toplam görünür ışık "miktarı" ölçüsü.

Lüks – Bir lümen bölü metre kare.

Eflatun – Yazdırma için kullanılan işlem mürekkeplerinden biri.

Munsell Renk Sistemi – Renk görünüş örneklerini tanımlamak için yaygın olarak kullanılan sistem. Munsell sistemi belirli bir test örneği görünüşünü atayıcısına ulaşmak için bir takım örneklere göre eşleştirmeler ve bunlar arasında ara değerleme kullanır.

Piksel – Renk işleme için kırmızı, yeşil ve mavi bilgisi içeren küçük bir "görüntü öğesi".

RGB – Kırmızı, Yeşil ve Mavi'den oluşan primer toplanabilir renkler, ayrıca bir renk modelini de ifade eder.

Kırmızı – Üç primer toplanabilir renkten biri.

Çözünürlük: – Bir resmin çözülme sırasındaki küçülme oranını gösteren, piksel sayısı ile belirtilen ölçüm.

sRGB – Aslen web için tasarlanmış olan renk alanı.

Primer Çıkarılabilir Renkler – Camgöbeği, Eflatun ve Sarı. Üç primer çıkarılabilir rengin tamamı beyaz kağıt üzerinde %100 oranında birleştirildiğinde, siyah üretilmiş olur.

Doygunluk, Renk Parlaklığı, Canlılık – Doygunluk, Renk Parlaklığı, Canlılık belirli bir renkte algılanan yoğunluğa ilişkin fakat ayrı kavramları göstermektedir. Canlılık bir renk ile gri ton arasındaki farklılık derecesidir. Renk Parlaklığı, aynı görünüm koşulları altında beyaz görünen bir başka rengin parlaklığına göre canlılık miktarıdır. Doygunluk, bir rengin kendi parlaklığına göre canlılık miktarıdır.

SID – Society of information Display için kullanılan kısaltma http://www.sid.org/

Spektrofotometre – Bir rengin dalga boyu işlevi olarak yoğunluğu veya iletilen ışığı ölçen araçtır.

Spektroradyometre – Aydınlatıcıların tayfsal güç dağılımını ölçen araç.

SVGA – Super Video Graphics Array (Süper Video Grafik Dizisi), bir projektörün 800 Yatay, 600 Dikey olmak üzere toplam 786.000 piksellik standart 4:3 en boy oranında görüntüleyebileceği piksel sayısı.

SXGA & SXGA+ – Super XGA, 1280x1024 piksellik standart ekran çözünürlüğü. SXGA standart monitörlerde yaygındı, fakat daha yaygın olan 1.33:1 (4:3) oranla kıyaslandığında 1.25:1 en boy oranı sağlıyordu. SXGA+, 1400x1050 çözünürlük içeriyordu, bu da toplam 1.470.000 piksellik tam bir 1.33:1 en boy oranı demektir.

ÜçlüRenk Değeri – Eşleştirmede gereken belirli üç primer miktarı ile, renk eşleştirmelerini belirli bir uyartıya denk gelecek şekilde öngörmede kullanılan bir takım teknikler. Uyartıları eşleştirmek için gereken üç primer miktarı, bu primer takımı için kullanılan uyartılara ait üç renk değerleridir.

ÜçlüRenk Değerleri – Eklenerek karıştırıldığında, belirli bir gözlemci için belirli bir ışığa denk gelecek olan üç primer ışık miktarı.

UXGA – Ultra Extended Graphics Array (Ultra Genişletilmiş Grafik Dizisi) 1600 piksel yatay ve 1200 piksel dikey (1600 x 1200) şeklindedir. Bu da 4:3 en boy oranına sahip bir ekranda toplam 1.920.000 piksellik bir değer demektir.

WUXGA – Wide Ultra (Geniş Ultra) XGA, 16:10 en boy oranında 1920x1200 veya 1920x1080 piksellik bir geniş ekran çözünürlüğü.

WXGA – Wide (Geniş) XGA, toplam 1.024.000 piksellik 16:10 en boy oranında 1920x1200 veya 1920x1080 geniş ekran çözünürlüğü.

XGA – Extended Graphics Array (Genişletilmiş Grafik Dizisi), bir projektörün 1024 Yatay, 768 Dikey olmak üzere toplam 786.000 piksellik standart 4:3 en boy oranında görüntüleyebileceği piksel sayısı.

Sarı – Baskı için kullanılan işlem mürekkeplerinden biri.

Beyaz Parlaklık – Bir projektöre ait Beyaz Işık Çıkışı'nın renge bakılmaksızın ölçümü.

Renk Parlaklığı için Kullanım Kılavuzu İndirin (PDF)
Uluslararası IDMS 15.4 Standardını İndirin
Lumita