หน้าหลัก    |    กำลังการแสดงแสงสีคืออะไร    |     เอกสารข้อมูล    |    อภิธานศัพท์    |     วิดีโอ

ความสว่างของแสงสีและความสว่างของแสงขาวสำหรับโปรเจกเตอร์

ดาวน์โหลดคู่มือแนะนำเรื่องความสว่างของแสงสีสำหรับผู้ซื้อ (PDF)

กำลังการแสดงแสงสีคืออะไร

กำลังการแสดงแสงสี (ความสว่างของแสงสี) เป็นมาตรฐานใหม่ที่ผู้ซื้อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบโปรเจกเตอร์ได้ ความสว่างนั้นเป็นข้อมูลจำเพาะที่ใช้ในการเปรียบเทียบโปรเจกเตอร์มาช้านาน แต่การวัดข้อมูลจำเพาะแบบเก่านั้นพิจารณาแต่กำลังการแสดงแสงขาวเท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้วเราควรจะวัดทั้งกำลังการแสดงแสงขาวและกำลังการแสดงแสงสี โปรเจกเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันสามารถฉายภาพสีได้ ดังนั้นการวัดกำลังการแสดงแสงขาวหรือความสว่างของแสงขาวอย่างเดียวนั้นไม่พอ กำลังการแสดงแสงสีหรือความสว่างของแสงสีจะให้ข้อมูลที่จำเป็นซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทราบ ให้แก่ผู้ซื้อ

มาตรฐานกำลังการแสดงแสงสี (ความสว่างของสี) นั้นเริ่มเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคมปี 2012 ข้อกำหนดใหม่นี้มีผลบังคับใช้กับจอแสดงผลทุกประเภท รวมถึงโปรเจกเตอร์สำหรับงานธุรกิจ การศึกษา หรือการใช้งานในครัวเรือน มาตรฐานนี้แสดงประสิทธิภาพที่แตกต่างของโปรเจกเตอร์ได้อย่างชัดเจน มาตรฐานกำลังการแสดงแสงสี (ความสว่างของแสงสี) เป็นการมอบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบสี ให้ผู้ใช้ได้ทราบเป็นครั้งแรก ผู้ผลิตชั้นนำได้นำเอามาตรฐานนี้เข้ามาใช้ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้ซื้อโปรเจกเตอร์ ในปัจจุบันข้อมูลโปรเจกเตอร์จะประกอบด้วยความสว่างของแสงขาว (กำลังการแสดงแสงขาว) และความสว่างของแสงสี (กำลังการแสดงแสงสี)

ผู้ซื้อโปรเจกเตอร์ควรมองหาและระบุกำลังการแสดงผลที่ต้องการให้ครบทั้งสองค่า ได้แก่ความสว่างของแสงขาว (กำลังการแสดงแสงขาว) และความสว่างของแสงสี (กำลังการแสดงแสงสี) ถ้าคุณไม่พบค่าความสว่างของแสงสีระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาผลการทดสอบอุปกรณ์บางรุ่น (ลิงค์กับคู่มือสำหรับผู้ซื้อ)

เพื่อประสบการณ์การรับชมภาพที่ดีที่สุด กำลังการแสดงแสงสี (ความสว่างของแสงสี) ควรมีค่าเท่ากับกำลังการแสดงแสงขาว (ความสว่างของแสงขาว)


ดาวน์โหลดคู่มือแนะนำเรื่องความสว่างของแสงสีสำหรับผู้ซื้อ (PDF)
ดาวน์โหลดมาตรฐาน IDMS 15.4 ระดับสากล
Lumita