Strona główna    |    Czym jest natężenie światła barwnego?    |    Dokumenty techniczne     |    Słownik    |    filmy

Jasność barw i bieli w projektorach

Download Buyer´s Guide to Colour Brightness (PDF)

Czym jest natężenie światła barwnego?

Natężenie światła barwnego (jasność kolorów) to nowy standard, który pozwala porównać projektory osobom zainteresowanym ich zakupem. Jasność jest od dawna używana do porównywania projektorów. Jednak do niedawna jedyną porównywaną wartością było natężenie światła białego, pomijano natomiast natężenie światła barwnego. Ponieważ zdecydowana większość projektorów emituje światło barwne, podanie wartości dotyczącej natężenia (jasności) światła białego nie jest wystarczające. Nabywcy projektorów potrzebują też informacji o natężeniu światła barwnego (jasności kolorów).

Standard dotyczący natężenia światła barwnego (jasności kolorów) został opublikowany w maju 2012 r. Dotyczy on wszystkich projektorów, w tym projektorów używanych w biurach, szkołach i mieszkaniach prywatnych. Używając tych informacji, można wyraźnie zobaczyć, jakie są różnice między projektorami. Wartość natężenia światła barwnego (jasność kolorów) to pierwszy przypadek, gdy użytkownik końcowy dostaje twarde dane pozwalające porównać kolory. Standard ten został przyjęty przez czołowych producentów, którzy zaczęli podawać odpowiednie wartości w danych technicznych swoich produktów. Dlatego od jakiegoś czasu podawane są dwie wartości: jasność bieli (natężenie światła białego) i jasność kolorów (natężenie światła barwnego).

Nabywcy projektorów powinni sprawdzać obie wartości – jasność bieli (natężenie światła białego) i jasność kolorów (natężenie światła barwnego). Jeśli na produkcie nie jest podana jasność kolorów, wyniki testów niektórych modelów są dostępne po kliknięciu tutaj. (Łącze do przewodnika dla nabywców)

Aby zapewnić optymalne wrażenia wizualne, wartość jasności kolorów (natężenia światła barwnego) powinna być taka sama, co jasności bieli (natężenia światła białego).
Download Buyers Guide to Colour Brightness(PDF)
Download the International IDMS 15.4 Standard
Lumita