Strona główna    |    Czym jest natężenie światła barwnego?    |    Dokumenty techniczne     |    Słownik    |    filmy

Jasność barw i bieli w projektorach

Download Buyer´s Guide to Colour Brightness (PDF)

Słownik

720p – Obraz o proporcjach 16:9 i rozdzielczości 1280 x 720 w trybie progresywnym bez przeplotu. Łączna liczba pikseli: 921 600

1080p – Obraz o proporcjach 16:9 i rozdzielczości 1920 x 1080 w trybie progresywnym bez przeplotu. Łączna liczba pikseli: 2 073 000

3LCD – Skrót od nazwy technologii 3 Chip Liquid Crystal Display

Barwy składowe addytywne– Światło czerwone, zielone i niebieskie. Połączenie trzech barw składowych addytywnych ze 100% intensywnością powoduje powstanie światła białego.

Addytywna przestrzeń barw RGB – Kolorymetryczna przestrzeń barw z trzema barwami podstawowymi (przeważnie czerwoną, zieloną i niebieską), które pozwalają na określenie wartości trójbodźca CIE XYZ przez określenie ważonego zestawienia tych wartości dla poszczególnych barw składowych.

Czerń – Brak odbitego światła. Barwa widoczna, gdy obiekt pochłania fale o wszystkich długościach emitowane przez źródło światła. Po połączeniu barw cyjanu, magenty i żółtej powinna teoretycznie powstać barwa czarna. W rzeczywistości jest to przeważnie barwa szaro-brązowa.

Niebieski – Jedna z trzech addytywnych barw podstawowych

Jasność – Patrz "Jasność bieli"

Współrzędne chromatyczności – Współrzędne, które określają pozycję na diagramie chromatyczności. Współrzędne chromatyczności bodźca są obliczane na podstawie wartości trójbodźca przez uwzględnienie proporcji składowej każdej z wartości trójbodźca w ich sumie.

Diagram chromatyczności – Diagram, który przedstawia płaszczyznę jednostki (zdefiniowaną równaniem X+Y+Z=1) w przestrzeni trójbodźca. Położenie bodźca w określonym ustawieniu wartości trójbodźca na diagramie chromatyczności przedstawia jego kierunek względem punktu zerowego przestrzeni, pomijając jego odległość.

CIE – Skrót od nazwy Commission Internationale de l'Eclairage. Jest to międzynarodowa organizacja, która rekomenduje standardy i procedury dotyczące światła i oświetlenia.

Kolorymetr – Instrument do pomiaru wartości kolorymetrycznych, takich jak wartości trójbodźca dla bodźca barwnego.

Jasność barwy – Pomiar natężenia barwy emitowanej przez projektor. Im wyższa jasność, tym bardziej żywy i realistyczny dany kolor. Wartość ta jest także znana jako natężenie barwy wyjściowej.

Kołowy filtr barw – Urządzenie mechaniczne składające się z przynajmniej trzech filtrów barw. Używane w jednoukładowych systemach projekcji

Lustro dichroiczne – Urządzenie optyczne używane w trójścieżkowych systemach projekcji w celu podziału światła na różne strumienie. Każde lustro dichroiczne jest dostosowane do określonej długości fal, co pozwala na przenikanie światła o innych długościach. Na przykład jedno lustro dichroiczne może odbijać światło czerwone, ale przepuszczać światło niebieskie i zielone.

Gama kolorów – Zakres kolorów, które mogą zostać zintepretowane przez model kolorów lub wygenerowane przez określone urządzenie.

Natężenie barwy wyjściowej – Standard IDMS 15.4 pomiaru natężenia kolorów emitowanych przez projektor. Wartość ta jest także znana jako jasność koloru.

Przestrzeń koloru – Geometryczne przedstawienie kolorów w przestrzeni, przeważnie trójwymiarowej. Jest to sposób na reprezentację kolorów jako zestaw liczb (przeważnie trzech lub czterech wartości) lub kolorów składowych. Przykładowe modele kolorów to RGB i CMYK, a przestrzenie – Adobe RGB 1998 i Pro Photo RGB.

Koło barw – Narzędzie z zakresu teorii barw używane przez pracowników kreatywnych.

Barwy dopełniające – Dwie barwy, które po addytywnym zmieszaniu tworzą kolor achromatyczny.

Kontrast – Poziom zmienności między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.

Stożki – Fotoreceptory w siatkówce, które pozwalają na postrzeganie barw.

Cyjan – Jeden z kolorów tuszu używany do drukowania.

CMY – Trzy barwy subtraktywne: cyjan, magenta i żółć.

CMYK – Model barw używany w czterobarwnym druku offsetowym.

DLP – Skrót od nazwy Digital Light Processing oznaczającej cyfrowe przetwarzanie światła.

Odwzorowanie gamy – Konwersja współrzędnym z przynajmniej dwóch przestrzeni barw do wspólnej przestrzeni.

Zielony – Jedna z trzech addytywnych barw podstawowych

ICDM – Skrót od nazwy International Committee for Display Metrology

IDMS – Skrót od nazwy standardu Information Display Measurements Standard. Funkcjonuje on także pod nazwą International Display Measurement Standard. Treść tego standardu można pobrać ze strony http://icdm-sid.org/

IDMS 15.4 – Standard określania natężenia barwy wyjściowej

Odcień – Podstawowa barwa obiektu, np. "czerwona", "zielona" itd. Definiowana przez pozycję kątową w cylindrycznej przestrzeni barw lub pozycję na kole barw.

ICC – Skrót od nazwy International Color Consortium oznaczającej instytucję branżową odpowiedzialną za specyfikowanie profili ICC oraz architekturę zarządzania kolorami.

Tablice Ishihary – Test używany do sprawdzenia zdolności rozróżniania kolorów

K – Czarny tusz używany przy masowej realizacji wydruków fotomechanicznych. Literę "K" wybrano, ponieważ litera "B" (jak w słowie "black") mogłaby być mylona z nazwą koloru niebieskiego ("blue").

Kelwiny (K) – Jednostka miary temperatury koloru.

Lumen – Jednostka miary łącznej "ilości" widocznego światła emitowanego przez dane źródło.

Luks – Jeden lumen na metr kwadratowy.

Magenta – Jeden z kolorów tuszu używany do drukowania.

System kolorów Munsell – Popularny system opisu wyglądu barw w próbkach. System Munsell polega na określaniu desygnatora barwy przez dopasowanie badanej próbki do zestawu próbek oraz interpolację wyników.

Piksel – Mały "element obrazu", który zawiera informacje o czerwonej, zielonej i niebieskiej składowej wyświetlanej barwy.

RGB – Czerwona, zielona i niebieska barwa addytywna. Opisuje także model kolorów.

Czerwony – Jedna z trzech addytywnych barw podstawowych

Rozdzielczość: – Miara dokładności obrazu określana według liczby pikseli.

sRGB – Przestrzeń barw opracowana pierwotnie do sieci WWW.

Subtraktywne barwy podstawowe – Cyjan, magenta i żółty. Połączenie trzech barw składowych subtraktywnych ze 100% intensywnością na białym papierze powoduje powstanie barwy czarnej.

Nasycenie, chrominancja i barwność – Nasycenie, barwność i chrominancja to powiązane, lecz odrębne pojęcia dotyczące postrzeganej siły określonego koloru. Barwność to poziom różnicy między daną barwą a barwą szarą. Chrominancja to intensywność względem jasności innego koloru, który w podobnych warunkach oglądania wygląda na biały. Nasycenie to intensywność koloru mierzona względem jego własnej jasności.

SID – Skrót od nazwy The Society of Information Display http://www.sid.org/

Spektrofotometr – Instrument do pomiaru intensywności przesyłanego światła jako funkcji długości fali lub barwy.

Spectroradiometer – Instrument do pomiaru rozproszenia mocy spektralnej elementów oświetlających.

SVGA – Rozdzielczość (skrót od nazwy Super Video Graphics Array) o parametrach 800 pikseli w poziomie i 600 w pionie. Oznacza to łącznie 786 000 pikseli przy proporcjach 4:3.

SXGA & SXGA+ – Rozdzielczość (skrót od nazwy Super XGA) o parametrach pikseli 1280 w poziomie i 1024 w pionie. Rozdzielczość SXGA była popularna przy starszych monitorach, lecz jej proporcja 1,25:1 nie była zgodna z częstszą proporcją 1,33:1 (4:3). Rozdzielczość SXGA+ o wymiarach 1400x1050 pikseli (łącznie: 1 470 000 pikseli) zachowuje proporcję obrazu 1,33:1.

Kolorymetria trójbodźcowa – Zbiór technik przewidywania dopasowania koloru przez zestawienie danego bodźca z wartościami trzech barw podstawowych, które byłyby potrzebne, aby uzyskać zgodność z bodźcem. Wartości trzech barw składowych, które są wymagane do dopasowania bodźca, stanowią odpowiednią wartość trójbodźca.

Wartości trójbodźca – Wartości trzech barw podstawowych, które po zmieszaniu addytywnym utworzą światło obserwowane przez osobę.

UXGA – Rozdzielczość (skrót od nazwy Ultra Extended Graphics Array) o parametrach 1600 pikseli w poziomie i 1200 pikseli w pionie (1600 x 1200). Oznacza to 1 920 000 pikseli i proporcję obrazu 4:3.

WXGA – Rozdzielczość (skrót od nazwy Ultra Extended Graphics Array) o parametrach 1280 pikseli w poziomie i 800 pikseli w pionie (1600 x 1200). Oznacza to 1 024 000 pikseli łącznie i proporcję obrazu 16:10.

WUXGA – Rozdzielczość (skrót od nazwy Wide Ultra Extended Graphics Array) o parametrach 1920 pikseli w poziomie i 1200 pikseli w pionie lub 1920x1080 przy proporcji 16:10.

XGA – Rozdzielczość (skrót od nazwy Extended Graphics Resolution) o standardowej proporcji obrazu 4:3 oraz liczbie pikseli 1024 w poziomie i 768 w pionie; łącznie 786 000 pikseli.

Żółty – Jeden z kolorów tuszu używany do drukowania.

Jasność bieli – Pomiar natężenia światła białego emitowanego przez projektor (bez uwzględniania koloru)

Download Buyers Guide to Colour Brightness(PDF)
Download the International IDMS 15.4 Standard
Lumita